Resetiranje lozinke za studente


Svi studenti koji imaju problema s prijavom na neki od TVZ servisa poput Studomata ili Webmaila, moraju resetirati svoju lozinku korištenjem slijedeće poveznice:
https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/

 

Pričekati do 10 minuta nakon čega bi prijava na sve TVZ servise trebala raditi ispravno.

Ukoliko ne možete resetirati svoju lozinku jer ne znate svoju inicijalnu (trenutnu) lozinku, tada je potrebno da se javite u studentsku službu svog studija kako bi Vam izdali novu inicijalnu lozinku koju ćete onda promjeniti u neku svoju korištenjem prethodno navedene poveznice.