Najčešći problemi studenata na početku nove akademske godine


Početkom nove akademske godine počinju i novi problemi studenata kako da se prijave na bilo koji TVZ servis potreban za uspješno pohađanje nastave.

U nastavku ćemo navesti koji su najčešći problemi koje studenti znaju imati na početku nove akademske godine.Problem #1
Student se ne može prijaviti na neki od servisa, a najčešće od tih servisa je nemogućnost prijave na portal moj.tvz.hr.

Kod ovakvih problema s neispravnom prijavom najčešći uzrok je krivo postavljena lozinka.

Rješenje: Promjena TVZ lozinke kako bi vam prijava na sve TVZ servise ispravno radila.

 

Problem #2
Pristup LMS sustavu i potrebnim kolegijima na studiju.

Za pristup LMS sustavu učenja koristite svoju TVZ email adresu u kratkom obliku iprezime@tvz.hr i lozinkom koju ste postavili. Kad dođete na LMS, klikom na tipku „Microsoft 365“ doći ćete do dijela za prijavu.

Pristup potrebnim kolegijima na LMS sustavu ovisi o samom postavljanju kolegija, ali najčešće je postavljeno da se studenti mogu samostalno prijaviti u kolegij preko unaprijed postavljene lozinke za predmet. Koja je to lozinka će objaviti predmetni nastavnik na portalu moj.tvz.hr pod obavijesti predmeta.

Ako imate bilo kakav problem na LMS-u, javite se slobodno predmetnom nastavniku.

  

Problem #3
Ulazak u Teams i potreban kolegij na Teamsu.

Prijava u Teams ide preko TVZ email adrese u kratkom obliku iprezime@tvz.hr.

Vaši kolegiji na Teamsu će biti automatski unutra i već ćete biti dodijeljeni.
Neki kolegiji će zahtijevati da se sami prijavite u njih također najčešće preko Team Code koju će objaviti predmetni nastavnik na portalu moj.tvz.hr pod obavijest predmeta.

Kad pokrenete Teams, odmah na početku imate opciju „Join a Team“ gdje ćete navesti navedeni kôd. Time ćete automatski biti dodani u potreban kolegij.

 

Za sve ostale probleme uvijek možete kontaktirati studentsku službu svog studija i Centar informatičke potpore.