Slanje velikih datoteka na mail kolegama – Filesender


Prilikom rada na nekom projektu može doći do potrebe za slanjem veće količine datoteka koja premašuje dozvoljeno slanje putem obične email poruke.

Zato tu kao rješenje uskače Filesender usluga.

Filesender je web usluga koja studentima i zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja omogućuje slanje velikih datoteka. Usluga je besplatna, a na nju se prijavljuje svojim postojećim AAI@EDU korisničkim računom od TVZ-a.

Kako koristiti uslugu Filesender provjerite prema uputama za studente i za zaposlenike.