Office Web Apps dobio nadogradnju


Microsoft je obavio značajnu nadogradnju za Office Web Apps. Uvedene su nove opcije kod uređivanja dokumenata, a najvažnija od njih je mogućnost istovremenog uređivanja dokumenata kroz surađivanje u stvarnom vremenu.

Drugim riječima, to znači da korištenjem online (Web App) verzija Worda, Excela ili Powerpointa možete istovremeno raditi na dokumentu zajedno sa svojim kolegama i sve to u stvarnom vremenu. U stvarnom vremenu možete točno vidjeti na kojem dijelu dokumenta radi Vaš kolega i koje promijene obavlja jer je pozicija kursora svakog autora vidljiva svima koji sudjeluju na dokumentu, tako da ne radite sukobe u dokumentu svojim promjenama.

Sve promjene automatski se pohranjuju na SkyDrive. Promjene koje korisnik koji ima prava na dokument napravi kroz Office aplikaciju na računalu dok je offline, kasnije se automatski sinkroniziraju s dokumentom pohranjenim na SkyDrive servisu.

Od ostalih stvari, pojedine komponente su dobile svoje specifične nadogradnje:
Word Web App je dobio mogućnost zamjene teksta, primjene stilova i formatiranja tablica kao i izradu zaglavlja i podnožja dokumenata.
Excel Web App ima mogućnost povlačenja podataka u ćelijama, te brzu analizu i prikaz sumarnih podataka u statusnoj traci (suma, zbroj, prosjek).
PowerPoint Web App je dobio mogućnost izrezivanja (crop) slika u prezentacijama.

Za uspješno korištenje Office Web Apps potreban Vam je SkyDrive korisnički račun.
Svaki zaposlenik (i student) TVZ-a već ima svoj SkyDrive. Ako još niste upoznati sa SkyDrive servisom, pročitajte članak "SkyDrive - Moji dokumenti bilo gdje, bilo kada".

 

Video: Što je novo u Office Web Apps