Ograničenja u pristupu internoj mreži i servisima


Uslijed novih sigurnosnih izazova CIP radi na kontinuiranom unaprijeđenu sigurnosti informatičkih servisa u skladu sa preporukama CERTa, od 1.6. ukidaju slijedeći mrežni servisi:

  • VPN pristup upotrebom nesigurnog PPTP  protokola
  • Udaljeni pristup računalima upotrebom Microsoft RDP protokola.

Svi uposlenici koji će i dalje imati potrebu za pristup internim servisima i/ili računalima moći će to ostvariti putem sigurnog VPN SSTP protokola. Kako bi isto ostvarili potrebno je podnijeti zahtjev na web stranicama CIP službe.

Napomena: Za vanjske tvrtke i partnere koji rade na našim internim servisima zahtjev podnosi voditelj projekta i/ili odgovorna osoba uposlenik institucije.

 Više o novim prijetnjama možete naći na stranicama nacionalnog CERTa.