Autentikacija korisnika na TVZ


S ciljem pružanja veće sigurnosti kod korisničkih računa na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, sustav autentikacije je nadograđen da zadovoljava stroge parametre.

Za korisnike Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (zaposlenici i studenti) to znači da sada lozinku mijenjaju na jednom mjestu – kroz AAIEDU web sučelje na adresi https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke.

Kad je riječ o lozinkama, imajte na umu da i dalje vrijedi pravilo imati kompliciraniju lozinku kako bi što bolje osigurali pristup informatičkim resursima.