Softver za provjeru autentičnosti radova - Turnitin

Softver za provjeru autentičnosti radova služi kako bi se provjerila izvornost i originalnost rada studenta, bilo da je riječ o seminarskom radu, završnom radu ili diplomskom radu.

Za tu namjenu koristi se Turnitin softver za provjeru autentičnosti radova.

Svaki student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ima omogućen pristup Turnitin softveru i može samostalno provjeriti svoj rad.

Softveru se pristupa odabirom sljedeće poveznice: Pristup softveru Turnitin.
Prijava se obavlja korištenjem svog AAI@EduHr elektroničkog identiteta kojeg student dobije od ustanove (u obliku iprezime@tvz.hr)

Službene SRCE Upute za korištenje

Eduroam

Služi za spajanje na WiFi mrežu na drugim akademskim ustanovama kao i u studentskim domovima.

Za pristup koristiš svoj TVZ korisnički račun, a upute kako se spojiti imaš na linku.

 

Ako imaš problem spajanja na Eduroam s Linux-based sustava, pogledaj moguće rješenje.