Problemi spajanja na Eduroam s Linux-based OS

Ako na svojim uređajima koristite noviji Linux-based operativni sustav, postoji mogućnost da neće raditi spajanje na Eduroam zbog novijeg kriptografskog algoritma koji se nalazi u operativnom sustavu u odnosu na onaj koji je posložen za Eudroam mrežu.

Da bi se uspješno mogli spojiti na Eduroam mrežu u takvom slučaju, potrebno je konfigurirati kompatibilnost na operativnom sustavu.

Rješenje

  • Fedora Linux
    u terminalu unijeti naredbu:

    sudo update-crypto-policies --set DEFAULT:FEDORA32

 

Detaljnije objašnjenje problema i gornje naredbe možete pogledati na službenoj stranici i u ovoj raspravi.

Eduroam

Služi za spajanje na WiFi mrežu na drugim akademskim ustanovama kao i u studentskim domovima.

Za pristup koristiš svoj TVZ korisnički račun, a upute kako se spojiti imaš na linku.

 

Ako imaš problem spajanja na Eduroam s Linux-based sustava, pogledaj moguće rješenje.