Android mobitel kao web kamera

Kolaboracijski softveri kao što su Microsoft Teams ili Skype for Business (sve dio Office365 paketa) su odlični alati za organizaciju online sastanaka i druženja koristeći kameru i mikrofon, za aktivno sudjelovanje.

Kada se nema kamera na laptopu ili računalu, može se iskoristiti Android mobitel kao kamera.
Povezivanje Android mobitela da se koristi kao kamera na Windows računalu može biti bežično ili preko USB kabela.


Pred koraci

 Načini spajanja | bežično i žično USB kabelom.


Bežično spajanje

Preduvjet: računalo i Android mobitel moraju biti u istoj mreži, što je najčešće slučaj u kućnim mrežama.


1. korak
Pokreni DroidCam aplikaciju na mobitelu.
Aplikacija će prikazati svoju IP adresu i port.

droidcam android

2. korak
Na računalu pokrenuti DroidCam klijent.
Provjeriti da li su IP adresa i port podaci isti kao na Android mobitelu, ako nisu, upisati ono što je prikazano na mobitelu.

Nakon toga kliknuti na Start i počinje emitiranje slike s Android mobitela na računalo.

Sad se može pokrenuti npr. Microsoft Teams i koristiti mobitel kao kameru.

Po završetku, u DroidCam klijentu kliknuti na Stop.

spajanje wifi win

 

 

Ako iz nekog razloga nije moguće spajati se bežično, Android mobitel se može spojiti USB kabelom na računalo. Može poslužiti isti onaj USB kabel koji se koristi za punjenje mobitela.USB spajanje kabelom

USB spajanje zahtjeva da se na računalo instaliraju ADB (Android Debug Bridge) driveri za određenu marku mobitela (npr. Samsung, HTC, Huawei).

1. Spojiti mobitel na računalo USB kabelom
2. Pronaći ADB drivere za svoj uređaj s navedenog linka.
Ako driveri nisu navedeni na linku, može se na Google potražiti „ADB Drivers for … [tvoja marka mobitela]“.

Napomena: moguće je da će Windows 10 sami instalirati potrebne drivere, no to ovisi o kojoj marci mobitela je riječ.

Time je riješena instalacija na računalu.

3. Na mobitelu je potrebno pod Developer Options uključiti USB Debugging.
Na većini Android uređaja je Developer Options stavka isključena, stoga ju je potrebno uključiti:

  1. Settings > About phone > Software information
  2. Pronaći gdje piše Build number i pritisnuti na to 7 puta.
    Tada će se uključiti Developer Options

build number

 

 

Sad kad je Developer Options uključeno, otići u to (Settings > Developer Options) i uključiti USB Debugging.

usb debugging

 

4. Odspojiti Android mobitel s računala i ponovo ga spojiti kabelom.
Računalo bi trebalo prepoznati mobitel, a na mobitelu možda izbaci poruku Allow USB Debugging, tu kliknuti na OK.

5. Pokrenuti DroidCam klijent na računalu i odabrati USB povezivanje.
Slika bi se trebala pojaviti i sad se mobitel može dalje koristiti u aplikacijama za video sastanke ili snimanje sadržaja.

spajanje wifi usb

 

 

Eduroam

Služi za spajanje na WiFi mrežu na drugim akademskim ustanovama kao i u studentskim domovima.

Za pristup koristiš svoj TVZ korisnički račun, a upute kako se spojiti imaš na linku.

 

Ako imaš problem spajanja na Eduroam s Linux-based sustava, pogledaj moguće rješenje.