Pristup Azure Dev Tools for Teaching usluzi

Azure Dev Tools for Teaching (nekadašnji MSDNAA) je Microsoft usluga koja daje podršku u tehničkoj edukaciji tako što daje pristup Microsoft softwareu za namjenu učenja i istraživanja.

Tehničko veleučilište u Zagrebu kao akademska institucija daje mogućnost svakom svom studentu pristup Azure Dev Tools for Teaching usluzi gdje student može pronaći Microsoft software u više kategorija (OS, Servers, Developer Tools, Applications ...).

Studenti Tehničkog veleučilišta u Zagrebu mogu pristupiti Azure Dev Tools for Teaching usluzi preko slijedeće adrese:
http://msdnaa.tvz.hr

Korisnički podaci za pristup su isti koje koristite za svoj @tvz email u obliku iprezime@tvz.hr i lozinka koju imate.

 

Video upute

 

Mogući problemi

"Javlja mi grešku There is a problem with your account prilikom prijave."

Ako vam prllikom prijave u servis izbaci grešku "There is a problem with your account", molimo vas da popunite Microsoft Support Request obrazac. 

Prijavite se svojim TVZ podacima i odaberite Work or School Account opciju.
Pri popunjavanju obrasca budite što detaljniji. Također navedite Session ID koji vam se prikaže kod greške.

Eduroam

Služi za spajanje na WiFi mrežu na drugim akademskim ustanovama kao i u studentskim domovima.

Za pristup koristiš svoj TVZ korisnički račun, a upute kako se spojiti imaš na linku.

 

Ako imaš problem spajanja na Eduroam s Linux-based sustava, pogledaj moguće rješenje.